Lớp Cầu Lông Thiếu Nhi – Sophia vừa học vừa chơi

Sophia vừa học vừa chơi – Lớp cầu lông thiếu nhi

Bài tập ném bóng và chụp bóng. Kích thích sự húng thú trong tập luyện, xác định chính xác điểm rơi thích hợp, phương pháp di chuyển ngang hai góc cuối sân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X